Value Set English/Thallomys paedulcus

Tree mouse, Acacia rat, Acacia thallomys

Names

Tree mouse

Acacia rat

Acacia thallomys