Value Set Ben Tey/Streptopelia vinacea

doves with black nape rings (vinaceous dove; mourning dove): pèrè-gìrè gú-gu᷈:-m\\gú-gu᷈:, pèrè-gìrè [kɔ̀rɔ́ jéwⁿè-m]\\jéwⁿè]

Names

pèrè-gìrè gú-gu᷈:-m\\gú-gu᷈:

pèrè-gìrè [kɔ̀rɔ́ jéwⁿè-m]\\jéwⁿè]