Value Set English/Streptopelia senegalensis

Laughing dove, Palm dove

Names

Laughing dove

Palm dove