Value Set Bankan Tey/Paspalum scrobiculatum

grass sp.: àràyàdùrúm

Names

àràyàdùrúm