Value Set English/Erythropygia paena

Kalahari scrub-robin, Sandy scrub-robin, Kalahari robin, Kalahari sandy scrub robin

Names

Kalahari scrub-robin

Sandy scrub-robin

Kalahari robin

Kalahari sandy scrub robin